Yn ôl i Raglen 'Cymru dros Heddwch' Gwynedd

Castell Caernarfon, 12 Hydref - 20 Tachwedd 2016 

Poppies Logo.png

Rhaeadr eiconig o sawl mil o babïau seramig wedi'u gwneud â llaw yw Weeping Window, yn llifo o furiau Castell Caernarfon i'r tir islaw. Mae'r gosodwaith, a gafodd ei greu gan yr artist Paul Cummins a'r dylunydd Tom Piper, ar daith o amgylch lleoliadau ym Mhrydain fel rhan o raglen 14-18NOW i ddechrau sgwrs newydd am effaith y Rhyfel Byd Cyntaf.

Fel rhan o raglen Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru o ddigwyddiadau yng  Ngwynedd yn ystod hydref 2016, mae prosiect Cymru dros Heddwch yn falch iawn o fod yn cydweithio â Cadw, Amgueddfeydd Gwynedd a Mantell Gwynedd i gefnogi cynnwys grwpiau a gwirfoddolwyr cymunedol gydag arddangosfa'r Pabïau: Weeping Window - ac i ddod â Llyfr y Cofio Cymru i Gastell Caernarfon cyn Dydd y Cofio 2016.  

Gwirfoddoli gyda'r Pabïau        Ymweld â'r Pabïau         Ymweliadau Ysgolion a Grwpiau           Digwyddiadau Cymunedol

Mae Pabiau: Weeping Window yn rhan o osodwaith 'Blood Swept Lands and Seas of Red'. Llun: Richard Lea-Hair ac elsuen Palasau Brenhinol Hanesyddol

Ymweld â'r Pabïau yng Nghastell Caernarfon

Poppy_Visitors_Lincoln.jpg

Dysgu rhagor am y gosodwaith Pabïau 'Weeping Window' yng Nghastell Caernarfon, ac archebu tocynnau am ddim ar Eventbrite (sgroliwch lawr ar gyfer grwpiau).

Mwy

MYFYRIO

Mae Tŵr y Gogledd, sydd gyferbyn â'r Pabïau yn fan lle gallwch chi fyfyrio a gadael eich negeseuon eich hunan am y gosodwaith ac am y Rhyfel Byd Cyntaf yn gyffredinol. Gallwch 'blannu pabi' yn yr Ardd Goffa sydd tu allan i Amgueddfa'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig.

CREFFTAU PABI

Bydd crefftau ar gael yn ystod arddangosfa Pabïau 'Weeping Window' er mwyn i blant greu eu crefftau pabïau eu hunain - o babïau ar blât papur i babïau pom pom. Mae'r holl weithgareddau crefft am ddim. Rhaid i oedolyn ddod gyda phlentyn i'r sesiynau hyn, sy'n cael eu cynnal yn yr Ystafell Ddysgu.

ARDDANGOSFA 'COFIO ER MWYN HEDDWCH'

Gallwch weld Llyfr y Cofio eiconig Cymru, ynghyd ag arddangosfa ffotograffig deimladwy, 'Wynebau'r Ffiwsilwyr yn arddangosfa dros dro Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn Amgueddfa'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig yng Nghastell Caernarfon. Mae'r Amgueddfa yn adrodd hanes catrawd fwyaf Cymru ac yn cynnwys straeon o'r Rhyfel Byd Cyntaf hyd heddiw, gan gynnwys milwyr nodedig o Wynedd fel y bardd Hedd Wyn.

YSGOLION A GRWPIAU

Ydych chi'n cynllunio ymweliad â Chaernarfon ar gyfer eich ysgol neu'ch grŵp? Dyma ragor o wybodaeth am Deithiau Tywys, Adnoddau a Gweithdai Dysgu, neu ffoniwch 07498 309779 i drafod eich anghenion a threfnu tocynnau grŵp (grwpiau o 10 neu ragor).

Pabïau: Weeping Window - Gwirfoddoli

14-18NOW Poppies

Mae Cymru dros Heddwch a Cadw yn chwilio am wirfoddolwyr brwdfrydig o Wynedd er mwyn ein helpu i wneud Taith y Pabïau yn llwyddiant.

Byddwch yn croesawu ymwelwyr i Gastell Caernarfon, yn rhoi cyfarwyddiadau ac yn ateb ymholiadau mewn modd positif a chyfeillgar, ac yn helpu pobl i wneud y mwyaf o'u hymweliad. Byddwch chi'n hyrwyddo rhaglen o ddigwyddiadau 14-18NOW, gweithgareddau a digwyddiadau am ddim yng Nghaernarfon, ac yn annog ymwelwyr i ddysgu am y gymuned leol

Gweld Proffil y Rôl      Cyflwyno Ymholiad   

I gael trafodaeth bellach ffoniwch 07498 309779, neu dewch draw i Ganolfan Wirfoddoli Mantell Gwynedd yng Nghaernarfon. 

Digwyddiadau Cymunedol yng Nghaernarfon

Poppies_CaernarfonCastleAerial.jpgDysgwch ragor am ddigwyddiadau a gweithgareddau cymunedol yng Nghaernarfon a Gwynedd i nodi can mlynedd ers y Rhyfel Byd Cyntaf drwy gydol hydref 2016. Gallwch weld Llyfr y Cofio eiconig Cymru yn Amgueddfa'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig yng Nghastell Caernarfon. Mae'r llyfr ar fenthyg o'r Deml Heddwch yng Nghaerdydd (fel rhan o'r arddangosfa 'Cofio er mwyn Heddwch'). Gallwch archwilio effaith rhyfel, ymateb y cymunedau lleol i'r rhyfel a - thrwy weithgareddau creadigol, arddangosfeydd cymunedol a sgyrsiau - ystyried pa wersi y gellir eu dysgu ar gyfer heddiw. 

Mwy

Diolch yn fawr i'n 'Partneriaid Pabi' yng Nghaernarfon - Canolfan Wirfoddoli Mantell Gwynedd, Amgueddfeydd a Chelfyddydau Cyngor Gwynedd, Storiel ac Amgueddfa Lloyd George, Oriel Pendeitsh, Galeri, Cymdeithas y Cymod, Moilin Cyf a nifer o grwpiau cymunedol.

Partneriaeth Poppies UK

Mae Weeping Window yn rhan o osodwaith Blood Swept Lands and Seas of Red. Mae'r pabïau a'r syniad gwreiddiol gan yr artist Paul Cummins. Y dylunydd oedd Tom Piper. Gan Paul Cummins Ceramics Cyf ar y cyd ag elusen Palasau Brenhinol Hanesyddol, ac fe'i gwelwyd yn wreiddiol yn Nhŵr Llundain yn 2014.

I gael rhagor o wybodaeth a lleoliadau'r gosodwaith yn y dyfodol, ewch i: https://www.1418now.org.uk/commissions/poppies/

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA