LLWYBR HEDDWCH CAERNARFON

App - Caernarfon Peace Trail

Gwnewch y gorau o'ch ymweliad â Chaernarfon drwy fynd i weld y dref gaerog brydferth. Dros y 100 mlynedd diwethaf, ers y Rhyfel Byd Cyntaf, mae Gwynedd a Chymuned Caernarfon wedi bod wrth galon straeon Cymru 'sy'n adlewyrchu effaith rhyfel, a'r ymdrech dros heddwch.

Mae'r llwybr 'Cofio dros Heddwch' wedi cael ei roi at ei gilydd gan grwpiau cymunedol gyda’r proisiect ‘Cymru dros Heddwch’ - er mwyn ysbrydoli cenhedlaeth newydd o adeiladwyr heddwch drwy ein straeon lleol, ac ar gyfer ymwelwyr i ddarganfod mwy am dref prydferth Caernarfon, ei chymuned a’i diwylliant.

DOWNLOAD

                         

Rhaglen 'Cymru dros Heddwch' Gwynedd, hydref 2016

Caernarfon Castle from Seiont.jpg

I gydredeg ag ymweliad gosodwaith 'Pabïau: Weeping Window' i Gastell Caernarfon yn ystod hydref 2016, mae prosiect Cymru dros Heddwch Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn falch iawn o fod yn cydweithio â Cadw, Amgueddfeydd Gwynedd a Mantell Gwynedd i gefnogi'r gwaith o gynnwys grwpiau a gwirfoddolwyr cymunedol wrth iddyn nhw edrych ar effaith y Rhyfel Byd Cyntaf ar Wynedd.

Bydd Llyfr y Cofio Cymru yn cael ei arddangos i'r cyhoedd yn Amgueddfa'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig, a bydd 'wynebau'r ffiwsilwyr' yn dod â'r unigolion y tu ôl i'r enwau yn fyw.

Drwy ddigwyddiadau dan arweiniad y gymuned, cynadleddau i ysgolion a 'Llwybr Heddwch Caernarfon', byddwn ni'n archwilio effaith y Rhyfel ar Wynedd - ar filwyr, ar deuluoedd a chymunedau, ar ffoaduriaid ac ar wrthwynebwyr rhyfel - a sut y bu erchyllterau'r rhyfel yn ysgogiad i bobl weithio dros heddwch, o fudiad y merched i Neges Heddwch ac Ewyllys Da ieuenctid Cymru i'r byd. Bydd gweithgareddau ac arddangosfeydd creadigol yn galluogi ymwelwyr i adael eu 'negeseuon heddwch' eu hunain.

 

UNA Peace garden mosaics volunteers website 2

GWIRFODDOLI

Galw ar wirfoddolwyr yng Ngwynedd... Allwch chi fod yn rhan o'r rhaglen gofiadwy hon o ddigwyddiadau? Mae amrywiaeth o gyfleoedd ar gael yn ystod mis Hydref a Thachwedd yn cefnogi'r arddangosfa Pabïau, a gweithgareddau cymunedol a dysgu.

Mwy
CaernarfonFacesofFusiliers.jpg

DIGWYDDIADAU CYMUNEDOL

Dysgu rhagor am ddigwyddiadau cymunedol yng Nghaernarfon a Gwynedd yn ystod yr hydref, arddangosfa 'Cofio er mwyn Heddwch' ac archwilio straeon lleol drwy ein 'Llwybr Heddwch' yng Nghaernarfon.

Mwy
Poppy_Visitors_Lincoln.jpg

PABÏAU - GWYBODAETH I YMWELWYR

Dysgu rhagor am osodwaith Pabïau 'Weeping Window' yng Nghastell Caernarfon, ac archebu tocynnau am ddim ar Eventbrite.

Mwy
CaernarfonUrddPerformance.jpg

YSGOLION A GRWPIAU

Archebu ymweliad, gweithdy neu lwytho adnoddau 'Cofio er mwyn Heddwch' i lawr ar gyfer prosiectau ystafell ddosbarth neu gymunedol ar gyfer ysgolion neu grwpiau - a chofrestru ar gyfer ein cynadleddau i ysgolion.

Mwy
COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA

Y tîm

Mae tîm Cymru dros Heddwch o fewn prosiectau'r WCIA yn dod ag ystod eang o sgiliau ac arbenigedd er mwyn gefnogi gwirfoddolwyr , ysgolion , grwpiau ieuenctid a chymdeithas sifil wrth archwilio treftadaeth heddwch Cymru.

AMDANOM NI
Heritage lottery fund

Partneriaid

Mae'r Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn arwain consortiwm o bartneriaid sy'n cynnwys sefydliadau o'r sectorau heddwch , treftadaeth , academaidd ac ieuenctid.

AMDANOM NI